2011-07-23 – IRON MAIDEN – METRO RADIO ARENA – NEWCASTLE-UPON-TYNE