2011-11-01 – TURISAS – THE GARAGE -GLASGOW – Glasgow