2012-03-13 – Xiu Xiu – THE RUBY LOUNGE – MANCHESTER