2012-04-04 – THE ROCK SOUND IMPERICON EXPOSURE TOUR – TALKING HEADS – SOUTHAMPTON