2012-10-14 – Patti Smith – House Of Blues – San Diego,California