Tag Archives: Propaganda[Club Night]

2011-08-26 – PROPAGANDA[CLUB NIGHT] – O2 Academy – Islington

2011-08-05 – PROPAGANDA[CLUB NIGHT] – O2 Academy – Islington

2011-02-12 – PROPAGANDA[CLUB NIGHT],TRASHY/ROOM 101 – O2 Academy – Oxford

2011-02-05 – PROPAGANDA [CLUB NIGHT] – O2 Academy – Leeds

2011-02-05 – PROPAGANDA[CLUB NIGHT] TRASHY/ROOM 101 – O2 Academy – Oxford

2011-01-29 – PROPAGANDA [CLUB NIGHT] – O2 ACADEMY[1 & 2] – LIVERPOOL

2011-01-28 – PROPAGANDA[CLUB NIGHT], – ABC1/2 – GLASGOW